בקשות לאישור החלפת תקנים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד כי שר הכלכלה מתכוון לאשר את החלפת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 63 (חלקים 3,1) - מדידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם: מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות; שיטות בדיקה וציוד. בכוונת משרד הכלכלה לתת תקופת מעבר נוספת, של 12 חודשים נוספים מעבר לחודש יוני 2015 ולאפשר לפעול על פי דרישות התקן במהדורתו הקודמת, לפי בקשת רשות המים.

ת"י 356 - סוכר (משנת 2009) ות"י 443 - סירופ גלוקוז (משנת 2002 ולא רשמי), במקומם יבואו:
ת"י 7212 - סוכרים (2015).

ת"י 1157 (חלקים 3,2,1) - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות כלליות ומידע על המוצר; דרישות ושיטות בדיקה מכניות; דרישות ושיטות בדיקה כימיות. במקום תקנים אלה, משנת 2008, יבוא ת"י 1157 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (מהדורת 2015).

ת"י 1317 - ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב (במקום התקן ממאי 2007 יבוא התקן מהדורת 2015).

ת"י 1347 - ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת (במקום התקן ביולי 2006 יבוא התקן מהדורת 2015)

ת"י 14988 חלק 1 - כסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות (במקום מהדורת התקן משנת 2009 תבוא המהדורה משנת 2015).
למידע נוסף בתחום זה