הקלות ויעול בבדיקות תקן ביבוא מוצרי חשמל

מכון התקנים הישראלי מעדכן כי הנהיג לאחרונה הסדר חדש במעבדה לחשמל שלו, שהוא נוח יותר ליבואנים, לתיאום ביצוע זיהוי ונטילה של מוצרים ובדיקות בחצרי הלקוח.

לעיון בנוהל החדש ראה קובץ מצורף.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה