השתתפות יצרנים / יצואנים ישראלים בתקינה הבין-לאומית

מכון התקנים הישראלי בשיתוף משרד הכלכלה גיבשו תכנית לעידוד מעורבתם של תעשיינים / יצואנים ישראלים בהליכי הפיתוח של התקינה הבין-לאומית.

לקבלת מידע נוסף בנושא זה לחץ כאן.
למידע נוסף בתחום זה