אישור שינויים בתקנים ישראליים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאיגוד על כוונת משרדו לאשר שינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.20 - מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרת תאורה (2013) על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1.

ת"י 46 - קמח חיטה (החלפת התקן הישן עם מהדורת 2015).

ת"י 408 - פלפל שחור ופלפל לבן. במקום תקן זה משנת 1981 יבוא ת"י 959 (חלקים 1 ו- 2) - פלפל שלם או טחון - דרישות: פלפל שחור; פלפל שלם או טחון - דרישות: פלפל לבן, מהדורה 2015.

ת"י 681 חלק 1 - לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

ת"י 682 חלק 3 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

ת"י 959 (חלקים 1 ו-2) - פלפל שלם או טחון - דרישות: פלפל שחור; פלפל שלם או טחון - דרישות: פלפל לבן, מהדורת 2015.

ת"י 1295 - פירות מיובשים או מיובשים למחצה (מהדורת 2015), יבוא במקום התקנים הישנים לפירות מיובשים: ת"י 1295 משנת 2000, ת"י 1075 - לצימוקים משנת 1980, ת"י 1312 - לתאנים משנת 1987, ת"י 1130 לשזיפים משנת 1981.

ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה (התקן הישן יוחלף עם מהדורת 2015 והיא תיכנס לתוקף 6 חודשים מיום פרסומה ברשומות).

ת"י 5115 (חלקים 2,1) - יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות; שיטות בדיקה.

ת"י 5198 - מכלי גז מיטלטלים (למעט גפ"מ) מאלומיניום ללא תפר למלוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות (משרד הכלכלה מעוניין להכריז על תקן זה כרשמי לשם שמירת בטיחות הציבור).

ת"י 60745 חלק 1 - כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות (2009), לרבות ג"ת מס' 1 (2012) על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2.

ת"י 60998 חלק 2.3 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד (החלפת התקן הישן עם מהדורת 2015).
למידע נוסף בתחום זה