פורסמו או הוחלפו תקנים רשמיים

שר הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לפרסומם כרשמיים של התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 23 חלק 3 - מכללי דלתות עץ או מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות המהדורה מ- 2003 הוחלפה עם מהדורת מפברואר 2015.
למידע נוסף בתחום זה