הסכמי הכרה בין מכון התקנים הישראלי למעבדות בחו"ל לבדיקת מוצרים

בהמשך לדיונים ממושכים בשנים האחרונות של נציגי האיגוד עם הנהלות מכון התקנים הישראלי ומשרד הכלכלה, מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה באתר האינטרנט שלו מידע מפורט, אליו ניתן להגיע באמצעות מנוע חיפוש, של הסכמי הכרה שלו עם מעבדות בין-לאומיות לבדיקת מוצרים.

ניתן להיכנס לאתר המכון (לחץ כאן) ולבדוק את ההכרות שקיימות היום במכון בבדיקות שנעשו בחו"ל, על פי התקן הישראלי הרלוונטי או על פי סוגי המוצרים הנבדקים במעבדות בחו"ל והמפורטים באתר, על פי התנאים המפורטים בו.

על פי דרישת האיגוד, במסגרת מפגש שנערך לאחרונה עם נציגים מהנהלות משרד הכלכלה ומכון התקנים הישראלי, סוכם כדלקמן:

1. מכון התקנים יבחן מחדש את מסד הנתונים שלו, כדי לאפשר למנוע החיפוש באתר שלו שכל ההכרות של המכון בבדיקות מחו"ל יהיו מעודכנות והוא יתן מידע מלא ומעודכן (המידע המעודכן יועבר על ידי המכון גם לאיגוד לשכות המסחר כדי לוודא שאין פערים).

2. מכון התקנים יפרסם את רשימת התקנים שאינם כלולים במסגרת הסכמי ההכרה שלו.

3. מכון התקנים יבחן את האפשרות להוסיף לטופס הזמנת בדיקה קישור למנוע חיפוש, כך שיהיה ברור ליבואן עוד בשלב הזמנת הבדיקה שיש חלופה של שימוש בתעודות בדיקה מוכרות מחו"ל ומאיזה גוף בדיקה בחו"ל הוא יכול להביא אישור ודו"ח בדיקה.

4. יבדקו הפרשי עלויות הבדיקה והזמנים למתן אישורי המכון, בין מסלול עם הכרה בבדיקות מחו"ל למסלול בדיקות מלאות במכון (הדבר יבוא לידי ביטוי גם במחירון המכון). סוכם שזמני ההמתנה לקבלת אישורי המכון יהיו:

* עם תעודה ודו"ח בדיקה ממעבדה מוכרת - עד 10 ימים.
* עבור בדיקת דגם למוצרים שאינם ייחודיים מבחינת משך זמן בדיקתם, 6 עד 8 שבועות.
* בדיקת תצהיר יבואן - עד 16 שעות.

5. בפורטל ליבואן יוכנסו בעתיד על ידי המכון אינדיקטורים לצפי לסיום כל סוג של בדיקה לפי נתוני זמן אמת.

6. המכון יבדוק את האפשרויות לשינוי בתהליך, שנקבע בהסכמי ההכרה שלו, לפיו כל תעודת בדיקה צריכה להיות מוגשת למכון על ידי גוף הבדיקה בחו"ל (ולא על ידי היבואן בארץ).

7. המכון יטפל בהסכמים להכרה שלו בבדיקות גם במעבדות SGS ו- BV שנזן (בעניין זה תופץ הודעה נפרדת לחברים בלשכת המסחר עם כניסת ההסכמים לתוקף).

8. המכון יקדם, בשיתוף עם איגוד לשכות המסחר, יום עיון ליבואנים בנושא הכרה שלו במעבדות בינלאומיות.

החברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.
למידע נוסף בתחום זה