העברת תקנים או סעיפים בתקנים ישראליים לקבוצה מס' 3


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו להעביר לקבוצה מס' 3 את התקנים או את הסעיפים הבאים בתקנים ישראליים:

ת"י 20 חלק 1 (וכל חלקי 2 של סדרת ת"י 20 - למעט אלה שכבר בקבוצה מס' 3) - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות. יועבר לקבוצה 3 סעיף 201 - מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית.

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים. יועבר לקבוצה מס' 3 סעיף 202 - מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית, למעט תנורי אינדוקציה.


למידע נוסף בתחום זה