תקנים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי הודיע לאיגוד לאחרונה כי מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1220 חלק 13 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות חזותי (החלפת התקן).

ת"י 2004 חלק 1 - בידוד אקוסטי בבניינים שאינם למגורים (החלפת התקן).

ת"י 5813 - בצועי יחידות קירור מים מחזור דחיסת אדים (החלפת התקן).

ת"י 6289 - עמדות טעינה לאוטובוסים מבוססים קבלי על.

ת"י 6381 - מכשור לניטור יעילות של מתקן מרכזי מקורר.

ת"י 6399 חלק 1 - מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר.

ת"י 6399 חלק 2 - בדיקות שדה למערכות בקרה למיזוג אוויר.

ת"י 6399 חלק 3 - מערכות אקלים בבניינים: ביקורת ותחזוקה.

ת"י 11135 - עיקור מוצרים רפואיים: אתילן אוקסיד.

ת"י 11737 - שיטות מיקרוביולוגיות - אומדן אוכלוסיה.

ת"י 13060 - מעקרי קיטור קטנים.

ת"י 14600 - שיטות בדיקה עבור מחממים לבריכות.

ת"י 60034 חלק 30 - מכונות חשמליות מסתובבות: רמות נצילות של מנועי השראה (ג"ת מס' 2).

ת"י 60705- תנור מיקרוגל - שיטות למדידת ביצועים.
למידע נוסף בתחום זה