כוונה להעביר תקנים או סעיפים בתקנים ישראליים לקבוצה 3 או 2

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו להעביר תקנים או סעיפים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים לקבוצה 3:

ת"י 938 חלק 3 - לוחות זכוכית שטוחה לבניינים: זכוכית בטיחות, דרישות סעיף 5.1.1 - בדיקת התאמה מהתפשטות, יועברו מקבוצה 2 א' לקבוצה 3. שאר סעיפי התקן ישארו בקבוצה 2 א'.

ת"י 60898 חלק 1 - אביזרים חשמליים - מפסקים להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופין. הכוונה היא לתוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1
Standard values up to and including 10000A"" והתוספת הלאומית
J.1 - ""scope מתוך ANNEXJ.
הסעיפים הנ"ל יועברו מקבוצה מס' 1 לקבוצה מס' 3.

ת"י 61008 חלק 1 - מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.
התוספת הלאומית לסעיף 4 - "classification" תעבור מקבוצה מס' 1 לקבוצה מס' 3.

ת"י 61009 חלק 1 - מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות. התוספת הלאומית לסעיף 4 - "classification" תעבור מקבוצה מס' 1 לקבוצה מס' 3.


למידע נוסף בתחום זה