תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי במכון הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לאישורו של משרד הכלכלה:

ת"י 938 חלק 3.1 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים - זכוכית בטיחות רבודה: הגדרות.

ת"י 938 חלק 3.2 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים - זכוכית בטיחות רבודה: זכוכית בטיחות רבודה.

ת"י 938 חלק 3.3 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים - זכוכית בטיחות רבודה: שיטות בדיקה לקיים.

ת"י 938 חלק 3.4 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים - זכוכית בטיחות רבודה: מידות ועיבוד שפות.

ת"י 938 חלק 3.5 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים - זכוכית בטיחות רבודה: פגמים חזותיים.

ת"י 938 חלק 3.6 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות מחוסמת.

ת"י 1112 חלק 4 - ציוד מגן אישי: מנעלי עבודה.

ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן: ביגוד הזהרה.

ת"י 2378 (חלק 4) - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הדבקה בשילוב קיבוע מכני.

ת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים ספות ובסיסי מיטות.

ת"י 5563 - דלק סילוני.

ת"י 5731 - ביו דיזל.

ת"י 23907 - מכלים חד פעמיים לאיסוף פרטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי.


למידע נוסף בתחום זה