דרושים נציגים בוועדות תקינה

לאחרונה התפנו מקומות למינוי נציגים מטעם לשכות המסחר בוועדות הטכניות (התקינה) הבאות הפועלות במכון התקנים הישראלי.

ו"ט 118 - פיתוח שטח (הועדה מטפלת בתקנים כגון ת"י 4273 - גדרות פלדה, ת"י 2142 - בטיחות בשטחים פתוחים, ת"י 8 - מוצרי בטון טרומיים לריצוף).

ו"ט 241 - קבלי הספק (הועדה דנה לאחרונה בתקנים כגון: ת"י 60252 - קבלי מנועים לזרם חילופים; ת"י 60931 - קבלי הספק לחיבור מקבילי שאינם משתקמים מעצמם; ת"י 60831 - קבלי הספק לדלף, המשתקמים מעצמם ועוד).

ו"ט 280 - מערכות אלקטרוניות ביתיות משולבות  (הוועדה מטפלת בתקנים כגון: ת"י 14543 - טכנולוגיית המידע - מערכות אלקטרוניות - WSP - פרוטוקול יעיל של פקטה - קצרה אלחוטית - HES - ביתיות; ת"י 15045 - טכנולוגיית המידע - שערי מערכות אלקטרוניות HES מודל שער ביתי עבור - HES - ביתיות, ועוד).

ו"ט 319 - תכשיטים (הוועדה אינה פעילה ודנה לאחרונה בתקנים כגון: ת"י 299 - סימון מוצרי זהב ובדיקתם; ת"י 573 - סימון מוצרי כסף ובדיקתם; ת"י 5853 - סימון מוצרי פלטינה ובדיקתם).

ו"ט 375 - טיפול במי שתייה (ציוד ושיטות טיפול). הועדה דנה בתקן ת"י 1505 - מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי.

ו"ט 616 - סימון וביקורת איכות של טקסטיל (הוועדה אינה פעילה).

ו"ט 652 - טקסטיל טכני (דנה בנושאים כגון: יריעות גיאוסינתטיות, מוצרים לייצוב ושריון מבני מיסעות וקירות תמך).

ו"ט 708 - פלסטיק מתכלה (הוועדה דנה בנושאים כגון: מוצרים עשויים פלסטיק מתכלה; הגדרות לפלסטיק מתכלה; שיטות דגימה לקביעת תכולה ביולוגית).

ו"ט 1204 - בניה ידידותית לסביבה.

ו"מ 1500 - ועדה מרכזית לתקני אריזה (הוועדה אינה פעילה היום והיא מרכזת את הטיפול בנושאים כגון: מוצרי אריזה; מידות אחידות וסימון).

ו"מ 1600 - ועדה מרכזית לתקני בטיחות (הוועדה מרכזת את הטיפול בנושאים כגון: ת"י 1258 - ביגוד מגן; ת"י 1284 - כפפות מגן נגד פגיעות מכניות; ת"י 1284 סולמות; ת"י 1849 - ציוד מגן אישי, ועוד).

ו"מ 2100 - ועדה מרכזית לתקני טכנולוגיית המידע והתקשורת

(הועדה מרכזת את הטיפול בתקנים כגון: ת"י 6425 - קווים מנחים להנגשת תכנים ותקשורת שאינם באינטרנט; ת"י 7816 - כרטיסי זיהוי; ת"י 13157 - תקשורת שדה קרב, ועוד רבים אחרים).

ו"ט 2303 - טכנולוגיות תחבורה מתקדמות (ועדה חדשה שתעסוק בנושאים: מערכות תבוניות בתחבורה (ITS), מערכות אכיפה ופיקוח).

חברים בלשכות המסחר שלהם ידע מקצועי וניסיון באחד מתחומי התקינה הנ"ל, עוסקים ביבוא מוצרים שתקנים ישראליים החלים עליהם נידונים באחת מהועדות ומעוניינים לייצג את לשכות המסחר בועדה טכנית או מרכזית המופיעה לעיל, מתבקשים להודיע על כך, בצירוף פרטים אישיים, לאגף יבוא מכס ותקינה של האיגוד, ליוסף טמלר, למייל: joseft@chamber.org.il.

למידע נוסף בתחום זה