הכרה במת"י בבדיקות תקן מחו"ל - מכתב הבהרות באנגלית ליצרנים


באתר זה, של לשכת המסחר תל אביב והמרכז, פרסמנו מספר פעמים (14.9.2014, 3.8.2014, 27.2.2014, 19.2.2014) מידע בנוגע להכרה במכון התקנים הישראלי בבדיקות תקן מחו"ל.

רצ"ב נוסח מכתב באנגלית, אשר הוכן במכון התקנים הישראלי, על פי בקשת האיגוד, שמטרתו להסביר ליצרנים בחו"ל המייצאים מוצרים לישראל, כיצד עליהם לנהוג כדי שמכון התקנים הישראלי יכיר באישורי הבדיקה שלהם מחו"ל.

החברים בלשכות המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.
למידע נוסף בתחום זה