תקנים ישראליים שפורסמו ברשומות

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 840 חלק 3 - סרטים דביקים רגישי-לחץ לשימושים חשמליים: שיטות בדיקה.

ת"י 931 חלק 1.1 - עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: דרישות כלליות.

ת"י 931 חלק 1.3 - עמידות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה: הבהרות בדבר שיטת הבדיקה ומדריך ליישום הפלטים מבדיקות עמידות אש.

ת"י 994 חלק 3 - מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטיות במעבדה.

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים (גיליון תיקון מס' 2 מיולי 2014).

ת"י 1489 - טכנולוגיית מידע: ארכיטקטורה לאחסון ולהצגה של טקסט בשפה העברית במערכות תקשורת ומחשבים (מערכות תקשוב).

ת"י 1748 - טכנולוגיית המידע - הסביבה העברית בעבור מנשק מערכות הפעלה יבילות.

ת"י 5281 (חלקים 8,7,6,5,4,3,2) - בנייה בת קיימה (בניה ירוקה)....

ת"י 8779 - מערכות צנרת פלסטיק - צינורות פוליאתילן להשקיה - דרישות.

ת"י 9241 חלק 2.10 - ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: תכנון ממוקד-אדם של מערכות אינטראקטיביות.

ת"י 11191 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מסגרת-על לסנכרון של רשת חד תדרית (SFN).

ת"י 11202 - שידור חוזי ספרתי (DVBׂ): קווים מנחים ליישום לשידור נתונים.

ת"י 11495 - שידור שמע ספרתי (DAB): מדריך לתקני DAB - קווים מנחים וביבליוגרפיה.

ת"י 11499 - שידור שמע ספרתי (DAB): מצגת שקופיות MOT - מפרט דרישות ליישומי משתמש.

ת"י 11756 - שידור שמע ספרתי (DAB): טבלת רשומות.

ת"י 12371 - שידור שמע ספרתי (DAB): רדיו ספרתי עולמי (DRM) - מפרט דרישות לקידוד בינרי ולתעבורה למדריך שירותים אלקטרוני (EPG).

ת"י 13197 - שידור חוזי ספרתי (DVB): יישום סימולקיפט ה - DVB במוקד.

ת"י 30468 - שידור שמע ספרתי (DVB): מפרט למידע על שירותים (SI) במערכת DVB).

ת"י 30743 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מערכות כתוביות.

ת"י 30744 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מבנה מסגרות, קידוד ערוץ ואפנון לשידורי טלוויזיה ספרתית קרקעיים.

ת"י 31192 - שידור חוזי ספרתי (DVB): דרישות לשידור נתונים.

ת"י 50083 חלק 9 - רשתות כבלים בעבור אותות טלוויזיה אותות קול ושירותים הידודיים: מנשקים למוקד טל"כ/אק"מ (CATV/SMATV) ולציוד מקצועי דומה בעבור זרמי הובלה DVB/MPEG.

ת"י 60974 חלק 11 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית.

למידע נוסף בתחום זה