תקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה


מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים התהליך של תקינה לתקנים הבאים והם הועברו לצורך אישור או החלפה כתקנים רשמיים במשרד הכלכלה.

ת"י 1888 - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.


למידע נוסף בתחום זה