כוונה להרחבת הסמכויות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - לתגובות החברים

מהנהלת משרד הכלכלה נמסר לאיגוד כי בכוונתם לשנות את חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז - 1997, ולהרחיב את סמכויותיה של הרשות מעבר לסמכות היום להסמיך מעבדות בדיקה, לפי התקן הבינלאומי ISO 17025.

הכוונה היא להרחיב את הסמכויות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתחומים הבאים:

1. הסמכת גופי בחינה(INSPECTIONׂ) לפי התקן ISO 17020.

2. הסמכת גופים המבצעים התעדת מערכות ניהול איכות לפי התקן ISO 17021.

3. הסמכת גופים המבצעים התעדת בעלי מקצוע(PERSONAL) לפי התקן
ISO 17024.

* הסמכה לפי הנאמר בסעיף 1 לעיל(לפי תקן 17020) ניתן לבצע בארץ לגופים העוסקים בתחומים כגון: בודקי מעליות, בודקי מערכות גפ"מ, פיקוח בריאות הענף, פיקוח על חקלאות אורגנית ועוד.

* הסמכה לפי הנאמר בסעיף 2 לעיל(לפי תקן 17021) ניתן לבצע לגופים נוספים העוסקים היום בהתעדת מערכות ניהול איכות, כגון: מכון התקנים, המכון לבקרת איכות - IQC, רונט שירותי הסמכה בינלאומיים, סקאל ישראל פיקוח והתעדה.

* הסמכה לפי הנאמר בסעיף 3 לעיל(לפי תקן 17024) ניתן לבצע להתעדת בעלי מקצוע כגון: רתכי צנרת גז מפלסטיק, טכנאי גפ"מ, מדבירים, עובדים בתחום בדיקות לא הורסות.

רצ"ב מצגת בנושא זה כפי שהועברה לאיגוד מהנהלת משרד הכלכלה.

החברים באיגוד מתבקשים להעביר את הערותיהם בנושא זה, עד סוף חודש אוגוסט 2014, לידי יוסף טמלר בלשכת המסחר ת"א והמרכז, למייל joseft@chamber.org.il
למידע נוסף בתחום זה