הכרה במכון התקנים הישראלי באישורי EMC מחו"ל


בהמשך לדיונים ממושכים של איגוד לשכות המסחר עם מכון התקנים הישראלי ועם משרדי האוצר והכלכלה, להלן הודעה שפורסמה על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה בנוגע להכרה במכון התקנים הישראלי באישור EMC מחו"ל.

המכון מכיר בתעודות EMC של הגופים BSI, UL, INTERTEK, NEMKO, TUVSUD, TUVRH, CB (תעודות שהונפקו על ידי גופי בדיקה והתעדה שבמסגרת ה- CB).

המכון נמצא בשלבי הכרה בתעודות EMC מהגופים APPLUS (ספרד), IMQ (איטליה), CSA (קנדה).

כל ההסכמים ההדדיים של מכון התקנים הישראלי כוללים EMC.

תעודות הבדיקה צריכות להיות מועברות ישירות על ידי המעבדות בחו"ל שבהסדר למכון התקנים הישראלי. זאת הדרך היחידה לאמת שהתעודות מקוריות.
למידע נוסף בתחום זה