העברת סעיפים בתקנים רשמיים למוצרי חשמל מקבוצה 1 או 2 לקבוצה 3

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה פרסם לאחרונה הודעה בנוגע לעדכון רשימת התקנים, על פי קבוצות התקנים המתפרסמות על ידו לצורך בדיקות תקן ביבוא, על פי צו יבוא חופשי (העברה מקבוצה 1 או 2 לקבוצה 3).

השינויים נעשו בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 900 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות.

ת"י 251 - מחממים חשמליים לחימום מי שתייה להרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות.

ת"י 60950 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות.

ת"י 721 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, מכשירי גלידה ומכשירים לייצור קרח.

ת"י 20 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות.

ת"י 60745 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות.

רצ"ב ההודעה כפי שפורסמה על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.

חברים בלשכת המסחר המבקשים לקבל מידע נוסף בנושא זה מתבקשים לפנות למנהל התחום הענפי הרלוונטי או לאגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.
למידע נוסף בתחום זה