כוונה לפרסם תקן ישראלי לשירותי שמירה / אבטחה

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי במכון שוקלים הכנת תקן ישראלי(אימוץ תקינה בינלאומית) לחברות שמירה/אבטחה והם מבקשים לקבל את תגובת האיגוד לכוונה זו. הם מסרו כי "בשנים האחרונות,
ASIS International (American Society for Industrial Security התבקש ע"י משרד ההגנה האמריקאי להכין תקן לחברות אבטחה. התקן מגדיר דרישות לתהליכי ניהול ייעודיים לחברות שמירה/אבטחה, בדגש על זכויות אדם (מעין התאמת תקן ISO 9001 לחברות אבטחה). המוטיבציה לתקן זה הייתה ריבוי חברות האבטחה והתפלגות רמת השירותים אותם הן סיפקו. התקן נועד להוות מדד לחברות אבטחה שיתנו שירותים במקומות שהחוק בהם רופף כגון אפגניסטאן, אפריקה וכו' ולהבטיח כמה שאפשר שחברות אלו לא ייטלו את החוק לידיים ויעמידו את ממשלת ארה"ב במצב מביך. כמו כן, קיים צורך לחברות גדולות הצורכות שירותי אבטחה במקומות אלו כגון חברות כרייה, חברות נפט וכו'.
ייעוד התקן הוא להוות אמת מידה לחברות שמירה/אבטחה לבחינת תהליכי הניהול ולשפרם כך שיהיה שיפור מתמיד ברמת השירותים שהיא מספקת. דבר זה יאפשר ללקוחות לבחור חברת שמירה/אבטחה העומדת בתקן כך שיובטח רמה נאותה של שירותי אבטחה.
הוועדה הטכנית הישראלית ו"ט 1815 – לתקני ניהול ואבטחה מתלבטת בצורך בתקן ישראלי דומה(אימוץ התקן של ASIS בהתאמות לאומיות) כך שיהיה כלי לחברות אבטחה לשפר ביצועים ולהציג ללקוחותיה תעודה המעידה על ייחודיות ברמת הניהול וברמת השירותים המסופקים בכך שהחברה פועלת בהתאמה לתקן ישראלי. תקן זה יכול להועיל גם לחברות וארגונים הרוכשים שירותי אבטחה ושמירה בהכנת מכרזים ובבחירת ספק לשירותים אלו.

אבקש מהחברים בלשכת המסחר להעביר את תגובתם בעניין זה לידי יוסף טמלר באיגוד לשכות המסחר למייל: joseft@chamber.org.il.
לפרטים נוספים בנושא זה ניתן לפנות ליצחק אקרמן ממכון התקנים הישראלי למייל: akermani@sii.org.il.
למידע נוסף בתחום זה