נהלי תו תקן (נת"מים)

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה והעביר לאיגוד את הנוהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן הבאים:

נת"מ 1458 (חלקים 1.1 ו- 1.2) - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר: דרישות לתנאי הספקה; דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך.

נת"מ 1458 (חלקים 2.1 ו- 2.2) - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים פלדה מעובדים בחום: דרישות לתנאי הספקה; דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך.

נת"מ 21003 חלק 2 - מערכות צנרת רב - שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות (המסמך פורסם גם באנגלית).

נת"מ 71555 (חלקים 5,4,3,2,1) - מערכת צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים (המסמך פורסם גם באנגלית).למידע נוסף בתחום זה