תקנים ישראליים שהועברו למשרד הכלכלה


מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי במכון הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך פרסומם כרשמיים:

ת"י 877 - פירות וירקות מוקפאים: כללי.

ת"י 60974 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך.

ת"י 61439 חלק 4 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות לאתרי בניה (ACS).
למידע נוסף בתחום זה