בוטלה הרשמיות של תקנים ישראליים רבים

בהמשך להודעות קודמות שלנו לחברים בנושא זה, בתאריך 14.5.2014 פורסמו ברשומות מספר הודעות על ידי שר הכלכלה, בהן הוסרה הרשמיות מתקנים ישראליים רבים.

לגבי חלק מהתקנים הסרת הרשמיות נכנסה לתוקף באופן מידי, לגבי חלק אחר של התקנים הסרת הרשמיות תיכנס לתוקף במועד מאוחר יותר (כמצוין בהודעה) ובתקנים אחרים הוסרה הרשמיות שלהם באופן חלקי.

לשכת המסחר פנתה עוד קודם לכן לממונה על התקינה ולמחלקה המשפטית במשרד הכלכלה וביקשה לתקן את "צו יבוא חופשי" ולגרוע ממנו את הדרישות של עמידה ביבוא באותם תקנים ישראליים שרשמיותם בוטלה.

נמסר לנו ממשרד הכלכלה כי במכס מודעים לשינויים הנ"ל וכבר היום לא ידרשו יותר מיבואנים אישורי תקן באותם מקרים שרשמיות התקנים בוטלה לגמרי ונכנסה לתוקף.

פרטים נוספים בנושא זה החברים בלשכה יכולים לקבל אצל מנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה