נהלים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים החדשים הבאים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש').

- נספח ש' 5817 (חלקים 2,1) - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אביזרי שתייה (מהדורה ד').

- נספח ש' 50464 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת-מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ- 50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד מתח שאינו גדול מ- 36 ק"ו (מהדורה א').

- נספח ש' 50541 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת-מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ- 100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ- 36 ק"ו (מהדורה א').

למידע נוסף בתחום זה