תקנים שהועברו למשרד הכלכלה לפרסומם ברשומות


מכון התקנים הישראלי הודיע לאיגוד כי הם העבירו לאחרונה לממונה על התקינה במשרד הכלכלה את התקנים הבאים לפרסומם כרשמיים ברשומות:

ת"י 90 חלק 2 - בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת.

ת"י 107 חלק 1 - סולר: סולר למנועי דיזל.

ת"י 216 - שמני מאכל צמחיים.

ת"י 473 - כבלים, פתילים ומוליכים.

ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות.

ת"י 900 חלק 2.3 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים.

ת"י 900 חלק 2.9 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים.

ת"י 900 חלק 2.14 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח.

ת"י חלק 2.17 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים.

ת"י 900 חלק 2.23 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער.

ת"י 900 חלק 2.45 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים.

ת"י 900 חלק 2.74 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה.

ת"י 2251 חלק 1 - מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטיחות: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור.

ת"י 2481 חלק 41 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה להתקנה - מעליות נוסעים ומשא - מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה.

ת"י 60745 חלק 2.3 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, מלטשות ומשחזות דסקה.

ת"י 60745 חלק 2.5 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים.


למידע נוסף בתחום זה