במכון התקנים בוחנים דרכי מימון להכנת תקנים ישראליים

בשנת 2013 מעל 50% מתקציב התקינה של מכון התקנים הישראלי הגיע מהממשלה, במסגרת "פרוייקט יישור קו" (המרה של תקנים ישראליים רשמיים ומחייבים - מתקנים מקוריים לתקנים מאומצים ועדכון תקנים רשמיים ומקוריים לפי הגרסה האחרונה של התקן הזר).
עם סיום הפרוייקט הנ"ל במכון התקנים סבורים שהמימון הממשלתי ילך ויקטן בשנים הבאות.

לכן הנהלת מכון התקנים הישראלי בחנה לאחרונה את האפשרויות העומדות לפניה למימון התקינה הנעשית במכון, למשך השנים הבאות.

בהנהלת מכון התקנים הוצע לבחון מודלים חדשים למימון התקינה, על בסיס מודלים קיימים במכוני תקינה בעולם:

* דמי השתתפות בפעילות התקינה של פעילי תקינה (בעולם קיימים קריטריונים שונים לקביעת גובה דמי ההשתתפות).

* הרחבת סל שירותים בתשלום של אגף התקינה במכון כגון:

- מתן מידע על תקנים.
- מתן מידע מקיף ומרוכז ליצואנים על תקנים ורגולציה הנדרשים למוצר שלהם הכולל מידע על אפשרויות בדיקה בארץ ובחו"ל.
- הנחות ברכישת תקנים ישראליים.
- אוספי תקנים חדשים.
- השתתפות בוועדות התקינה בין-לאומיות.
- הדרכות על תקנים.
- הנחות בהשתתפות בימי עיון והדרכות של המכון.
למידע נוסף בתחום זה