מחפשים נציג בועדת תקינה 285 - יישומי רכבת - חישמול

לאחרונה הוחלט במכון התקנים הישראלי, בועדה המרכזית לתקני חשמל, להכין סדרה של תקנים לפרוייקט חישמול הרכבת בארץ.

לצורך זה מוקמת במכון התקנים ועדה טכנית חדשה, אשר תפקידה העיקרי לאתר תקנים זרים בהיבטי בטיחות, תחזוקה ותפעול, במטרה לאמצם בארץ.

אנו מחפשים מועמדים לחברות בועדה הטכנית הנ"ל, אנשים עם ניסיון וידע מקצועי בתקינה בתחום פעילותה של הועדה.

חברים בלשכת המסחר המעוניינים לייצג בועדה הנ"ל את איגוד לשכות המסחר מתבקשים לפנות ליוסף טמלר בלשכת המסחר תל אביב והמרכז, למייל: joseft@chamber.org.il.

למידע נוסף בתחום זה