הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים


ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 26 חלק 6 - שיטות בדיקת בטון: נטילה, הכנה ובדיקת חוזק הלחיצה של דוגמות בטון שהתקשה במבנה.

ת"י 26 חלק 2.1 - שיטות בדיקה של בטון המתהדק מעצמו: בדיקת סומך - פיונל.

ת"י 26 חלק 2.09 - שיטות בדיקה של בטון המתהדק מעצמו: בדיקת סומך - שקיעה.

ת"י 26 חלק 2.11 - שיטות בדיקת בטון המתהדק מעצמו: בדיקת סומך BOXL.

ת"י 26 חלק 2.12 - שיטות בדיקה של בטון המתהדק מעצמו: בדיקת סגרגציה.

ת"י 26 חלק 2.13 - שיטות בדיקה של בטון המתהדק מעצמו (בדיקות טבעת).

ת"י 56 - מערכות קירור בספיגה.

ת"י 1259 - חוטי תפירה מניילון.

ת"י 1458 חלק 2 - מייבשי כביסה ביתיים (עד 6 ק"ו) המונעים מגז: שימוש יעיל באנרגיה.

ת"י 1907 חלק 11 - רשתות בזק בחצרי לקוח: תשתיות תקשורת של מתקנים רפואיים.

ת"י 1924 - מחיצות, חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס (ג"ת מס' 1).

ת"י 4007 חלק 2 - מיטות קומתיים - שיטות בדיקה.

ת"י 5988 חלק 1 - ריוות כניסה ותאי בקרה מבטון.

ת"י 8317 - אריזות קשות פתיחה לילדים.


למידע נוסף בתחום זה