תקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הם העבירו לידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, לאישור או החלפה את התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 314 - אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, אופיינים וסימון.

ת"י 4007 חלק 1 - מיטות קומתיים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות.

ת"י 60931 חלק 1 - קבלי מיצד להספק: מהסוג שאינו מתחדש מעצמו....

למידע נוסף בתחום זה