הודעות על כוונה לעשות שינויים בתקנים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם שינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 682 (חלקים 2,1) - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות ולשימוש ביתי (הארכת התוקף לבדיקת המיטות לפי התקנים בנוסח ערב התחילה של הפרסום ברשומות, עד 2 באוגוסט 2015).

ת"י 1847 חלק 2 - סולמות: דרישות, בדיקות וסימון (ג"ת מס' 1).


למידע נוסף בתחום זה