נהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה טיוטות או נהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן, כמפורט להלן:

נת"מ 562 (חלקים 3,2,1) - בטיחות צעצועים - מודל רב אתרי.

נת"מ 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולמכשירים דומים - דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים.

נת"מ 907 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה.

נת"מ 2206 חלק 1 - גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות.

נת"מ 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים (טיוטה להערות היצרנים).

נת"מ 5352 חלק 2 - צינורות ואביזרים מפלסטיק - מערכות צנרת פוליאתילן מצולב להובלת דלקים גזיים - סדרה מטרית - דרישות: אביזרים לחיבור בריתוך (טיוטה להערות היצרנים).

נת"מ 5438 חלק 30 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תת גופרתי נוזלי.למידע נוסף בתחום זה