נוהלי בדיקות תקן ביבוא - נספחי ש' - 03/2014

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נוהלי העבודה (נספחי ש') הבאים לבדיקת תקן של מוצרים מיובאים:

נספח ש' 37 (חלקים 1 ו- 2) - לבידים (מהדורה ח').

נספח ש' 887 (חלקים 3,2,1) - לוחות שבבים (מהדורה ח').

נספח ש' 1481 - לוחות סיבים המיוצרים בתהליך יבש (מהדורה ז').

נספח ש' 1498 - מתקני משחקים (מהדורה א').למידע נוסף בתחום זה