מכון התקנים הישראלי חתם על מזכר הבנות עם CQC ארגון ההתעדה הגדול ביותר בסין

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי בתאריך 25.2.14 המכון חתם על מזכר הבנות עם China Quality Certification Centre ארגון ההתעדה הגדול ביותר בסין. עוד נמסר בהודעת המכון:

"במסגרת המזכר הוסכם על שיתוף פעולה בין מכון התקנים והארגון הסיני על מנת להשיג את היעדים לפיתוח שווקים חדשים. כמו כן הוסכם על חיזוק ההכרה ההדדית באישורי CB והעברת מידע עסקי בזמן אמת.

שיתוף הפעולה בין מכון התקנים לארגון CQC התאפשר הודות להסכם שחתם משרד הכלכלה בשם ממשלת ישראל עם ממשלת סין, העוסק בנושאי שיתופי פעולה של גופים העוסקים בהערכת תואמות."

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי מסר כי "כדי לייצא מוצרים לסין, החוק הסיני מחייב שמוצרים רבים יהיו מאושרים בתו התקן CCC. הסכם זה מאפשר למכון התקנים לקבל את כל המידע הדרוש לצורך קבלת תו תקן זה, ובכך להקל על היצואנים לסין.

בנוסף, מזכר הבנות זה יעשיר את "מרכז סיוע ליצואן" של מכון התקנים הישראלי, בקבלת מידע הנדרש לגבי תהליכים ומוצרים שיכולים להגיע מישראל לשוק הסיני. יצואנים ישראליים יקבלו ממכון התקנים מידע מלא כ- turn-key project, על המוצר אותו הם מבקשים לייצא לסין וכן ליווי לכל אורך תהליך הייצוא.

בעתיד יערכו גם שיתופי פעולה בתחום הדרכות, סמינריונים, גיבוש רעיונות משותפים וחילופי מידע לגבי תהליכים והערכת תואמות בין ישראל וסין.

שיתוף הפעולה עם הסינים מצטרף לשורה ארוכה של הסכמים שנחתמו במהלך התקופה האחרונה עם ארגונים בין-לאומיים על מנת להקל ברגולציה בשוקי היעד שיאפשרו כניסה חלקה, יעילה ומוצלחת לשווקים אחרים בעולם, ללא עיכובים והוצאות מיותרות."

אנו ממליצים לחברים המייבאים מסין מוצרים החייבים אישורי תקן, שעבורם היצרן בחו"ל יכול להציג אישורי עמידה בתקינה הישראלית (שהיא בדרך כלל תקינה בין-לאומית מאומצת) מגוף ההתעדה הנ"ל בסין (CQC) להציג אותם בפני מכון התקנים הישראלי, לקבלת הקלות בבדיקות התקן הנדרשות בארץ.

פרטים נוספים בנושא זה, כולל פרטים רבים לגבי ההכרה במכון התקנים הישראלי בבדיקות תקן מכל גופי הבדיקה וההתעדה בחו"ל, נעביר לידיעת החברים בקרוב.
למידע נוסף בתחום זה