נחתם הסכם להכרה הדדית בבדיקות תקן בין מכון התקנים ו-BSI

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי בתאריך 18.2.2014 המכון חתם על הסכם לשיתוף פעולה עם מעבדות מכון התקנים הבריטי BSI להכרה הדדית בבדיקות, בתחומי מוצרי החשמל והאלקטרוניקה.

במסגרת הסכם זה, מכון התקנים הישראלי ומעבדות BSI יכירו הדדית בבדיקות התאמה לתקנים. יישומו של ההסכם יקצר עבור היבואנים והיצואנים את תהליך קבלת אישורי הבטיחות עבור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.

פרטים נוספים בנושא זה יועברו לידיעת החברים בקרוב.

למידע נוסף בתחום זה