פתיחת בקשה במכון התקנים עם מספר רב של שורות

ממכון התקנים הישראלי נמסר ללשכת המסחר כי עקב מגבלות נפח בטופס הגשת בקשות לקבלת אישורי תקן ביבוא - בטופס שבמערכת "מסלול", מומלץ לפתוח בקשות עד 40 שורות.

אם מספר השורות עולה על 40, המכון ממליץ לפצל את השורות למספר בקשות ולציין בהערות כי מדובר בבקשת המשך לבקשה מס'......

ההודעה הנ"ל מיועדת ליבואנים המגישים בקשות למכון התקנים באופן ישיר במערכת "מסלול" הממוחשבת.
למידע נוסף בתחום זה