כוונה לפרסם שינויים בתקנים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם שינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות על פסק (החלפת התקן משנת 2012 עם התקן משנת 2014).

למידע נוסף בתחום זה