כוונה להסיר רשמיות מתקנים ישראליים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו להסיר את הרשמיות מהתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 885 (חלקים מ- 1 עד 14) - שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון.....למידע נוסף בתחום זה