עבודה מצומצמת במעבדה לכימיה במת"י בתאריך 13.11.2013

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי עקב אירוע מעבדתי ב- 13.11.2013 השרות ליבואנים במעבדה לכימיה וטקסטיל ינתן ביום זה במתכונת מצומצמת.

המכון מבקש שיבואנים הנדרשים לשירותי המעבדה שלהם לכימיה וטקסטיל יקדימו וישלחו את בקשותיהם לפני כן.
למידע נוסף בתחום זה