תקנים שנשלחו למשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים במכון תהליך התקינה לתקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך אישורם ופרסומם כרשמיים:

ת"י 282 – גפרורים: דרישות ביצועים, בטיחות ומיון.

ת"י 562 חלק 1 – בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות (החלפת התקן הקיים).

ת"י 1847 חלק 1 – סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות ופונקציות.

ת"י 71568 חלק 3 – מטפי קצף מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי.

ת"י 71568 חלק 4 – תרכיזי קצף למטפים.


למידע נוסף בתחום זה