אכרזה בדבר שינויים בתקנים רשמיים

שר הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לשינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 158 חלק 1 – מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים, מנובמבר 2007, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2013.

ת"י 1153 – מטפים לכיבוי אש לשימוש חד פעמי מנובמבר 2011, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2013.

ת"י 1546 – מצתים: דרישות בטיחות, מפברואר 2009, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2013.

ת"י 5484 – שנאי חלוקה – דרישות ליעילות אנרגטית ולסימון (במקום הודעה קודמת בעניין זה שפורסמה ברשומות בתאריך 26.5.2013, הקובעת החלפת ת"י 5484 בתקנים: ת"י 50541 חלק 1 ות"י 50464 חלק 1 – שינוי שיחול 90 ימים מיום פרסומה, על פי הודעה חדשה החלפת התקן ת"י 5484 תחול 270 ימים מיום פרסומה הראשון ברשומות של ההודעה).

למידע נוסף בתחום זה