אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

שר הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע להחלפת התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 562 חלק 2 – בטיחות צעצועים: דליקות.

ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 4004 חלק 1 – דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות.

ת"י 5731 – דלק לרכב מנועי – אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) למנועי דיזל – דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 60227 חלק 5 – כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: כבלים גמישים (פתילים).

ת"י 60238 – בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון.

ת"י 60245 חלק 3 – כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים
מ- 450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום.

ת"י 60245 חלק 4- כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים
מ- 450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים.

ת"י 60245 חלק 8 – כבלים מבודדים בגומי – מתחים נקובים שאינם גדולים
מ- 450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה.

ת"י 60400 – בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק.

ת"י 61347 חלק 2.7 – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאביזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים).

ת"י 61558 חלק 2.4 – בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1,100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים.

ת"י 61558 חלק 2.5 – בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים בעבור מכונות גילוח, לספקי כוח בעבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח.

ת"י 61558 חלק 2.6 – בטיחות של שנאים מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1,100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים.


למידע נוסף בתחום זה