הודעות בדבר קביעת תקנים או שינויים בתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת תקנים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 23 חלק 1 – מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: שיטות בדיקה של דלתות.

ת"י 414 – עומסים אופיינים במבנים: עומס רוח.

ת"י 1001 חלק 2.1 – בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר.

ת"י 13537 – שקי שינה.

ת"י 2378 חלק 4 – קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני.

ת"י 8779 – מערכות צנרת פלסטיק – צינורות פוליאתילן להשקיה – דרישות.

ת"י 27005 – טכנולוגיית המידע: שיטות אבטחה – ניהול סיכוני אבטחת מידע.

ת"י 27006 – טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה – דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה למערכות לניהול אבטחת מידע.

ת"י 28002 – מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה – פיתוח חוסן בשרשרת האספקה – דרישות עם הנחיות לשימוש.

ת"י 60793 חלק 2.50 – סיבים אופטיים – מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי בעבור סיבי אופן-יחיד מקבוצה B.

ת"י 60896 חלק 11 – מצברים נייחים מטיפוס עופרת-חומצה – דרישות כלליות ושיטות בדיקה: מצברים מאווררים.

למידע נוסף בתחום זה