תקנים או רוויזיות לתקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי במכון הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים המפורטים מטה והם הועברו לאישור משרד הכלכלה:

ת"י 27 – צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין.

ת"י 284 – חלב פרה לשתייה ומשקאות חלב פרה.

ת"י 867 – תרמומטרים רפואיים.

ת"י 1268 חלק 3 – מזרקים סטריליים לשימוש חד-פעמי – מזרקים לשימוש ידני (ג"ת מס' 2).

ת"י 5697 – במות הרמה ניידות לעבודה – חישוב תכן.
למידע נוסף בתחום זה