תקנים ישראליים שיש כוונה לפרסמם כרשמיים

ממשרד הכלכלה נמסר לאיגוד על כוונתם לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 210 – חלקי חילוף לרכב: מכלל כדור ההגה (החלפת התקן).

ת"י 284 – חלב פרה ומשקאות חלב פרה לשתייה.

ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) – החלפת התקן.

ת"י 4314 – צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש.

ת"י 12586 – אביזרים לטיפול בילדים – מחזיק מוצץ – דרישות ושיטות בדיקה (החלפת התקן).

ת"י 60974 חלק 6 – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לעבודות מוגבלות לריתוך ידני בקשת מתכת. במקום תקן זה יבוא ת"י 60974 חלק 6 – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות.

למידע נוסף בתחום זה