אישור תקנים ישראליים על ידי מנכ"ל מכון התקנים

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד לאחרונה כי מנכ"ל המכון חתם ואישר את התקנים או את השינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 23 חלק 01 – מכללי דלתות עץ: שיטות בדיקה של דלתות.

ת"י 414 – עומסים אופייניים במבנים: עומס רוח (ג"ת מס' 2).

ת"י 1001 חלק 02.01 – בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן – בנייני מגורים שגובהם עד 21 מטר.

ת"י 8779 – מערכות צנרת פלסטיק-צינורות פוליאתילן להשקיה – דרישות.

ת"י 13537 – שקי שינה.

ת"י 28002 – מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה – פיתוח.

ת"י 60793 חלק 02.50 – סיבים אופטיים – מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבי אופן – יחיד מקבוצה B.

ת"י 60896 חלק 11 – מצברים נייחים מטיפוס עופרת – חומצה דרישות כלליות ושיטות בדיקה: מצברים מאווררים.

עוד נמסר ממכון התקנים כי ניתן לעיין במסמכים הנ"ל במרכז המידע של המכון.
למידע נוסף בתחום זה