כוונה לפרסם או להחליף תקנים ישראליים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם או להחליף את התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 23 חלק 3 – מכללי דלתות עץ: דלתות לבודות סובבות.

ת"י 100 – קרוסין (ג"ת מס' 1).

ת"י 158 חלק 4 – מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): בדיקות (ג"ת מס' 1).

ת"י 429 חלק 2 – רצועות טריזיות למנועים של כלי רכב: רצועות רב-טריזיות (במקומו יבוא ת"י 9981 – רצועות הנעה לרכב....).

ת"י 579 (חלקים 1, 1.2) – מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים; קולטים סולאריים – שיטות בדיקה.

ת"י 721 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, מכשירי גלידה ומכשירים לייצור קרח (במקומו יבואו התקנים ת"י 900 חלק 2.24 ות"י 62552).

ת"י 764 – זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) בפזה גזית.

ת"י 950 – פרזול בניין – מנגנון גלילי – דרישות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 2).

ת"י 958 חלק 1 – מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן (ג"ת מס' 3).

ת"י 1003 חלק 1 – שחרור מתכות מכלים קרמיים וסימון הכלים (במקום תקן זה יבואו התקנים ת"י 1003 חלקים 1.1 ו- 1.2 הדנים בכלים קרמיים, כלים קרמיים – זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית, שיטות בדיקה וגבולות מותרים).

ת"י 1613 – קסדות מגן לרוכבי אופניים.

ת"י 2302 (חלקים 2,1) – חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון; הובלה – מיון, אריזה תיווי וסימון.

ת"י 5442 – מוצרים אלסטומרים המיוצרים בהתפחה לבידוד תרמי (במקומו יבוא
ת"י 14304 – מוצרי בידוד לציוד בניה ולמתקני תעשייה....).

ת"י 5433 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בנינים – פוליאתילן מצולב: אביזרים (ג"ת מס' 2).

ת"י 5930 – חלב ומוצרי חלב – שיטות בדיקה (ג"ת מס' 2).

ת"י 60601 (חלקים 2.3, 2.6) – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים; דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו (שני התקנים החדשים מחליפים את התקנים ת"י 1011 חלק 2.3 ו- ת"י 1011.6).

ת"י 61347 (חלקים 1, 2.3) – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות; דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים והמיועדים לנורות פלואורניות.


למידע נוסף בתחום זה