הסכם הצבירה האירופי ים תיכוני, ערכים קבילים במט"ח להצהרות מקור

בסעיף 22 (1) (ב) וסעיף 27 (3) לפרוטוקול 4 להסכם הצבירה האירופי ים תיכוני נקבעו ערכים מירביים ביורו במקרים בהם ניתן להשתמש בתחליפים לתעודות תנועה EUR-1 ו – EUR-MED.

מהנהלת המכס נמסר עוד כי לעניין כל דין הערכים המפורסמים ע"י נציבות האיחוד האירופי הם הערכים הקבילים וכי הוראה זו מבטלת כל הוראה אחרת שניתנה בעניין זה.

למידע נוסף בתחום זה