נוהלים חדשים למתן אישורי תו תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנוהלים (נת"מים) הבאים לפיקוח על תוי תקן:

נת"מ 1-1220 (חלקים 1 ו- 2) – מערכות גילוי אש: גלאי עשן; יחידות בקרה.

נת"מ 1-1458 – צינורות פלדה למבנים.

נת"מ 1-1548 – מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים.

נת"מ 1-5463 – שסתום ערבוב להגבלת טמפרטורות המים החמים בצנרת לאספקת מים חמים.


למידע נוסף בתחום זה