המעבדה לחשמל במכון התקנים תעבוד במתכונת מצומצמת בתאריך 22.7.2013

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי ביום שני, 22.7.2013, יינתן שירות במתכונת מצומצמת במעבדה לחשמל של המכון, עקב אירוע מעבדתי.

יבואנים הנדרשים לקבל אישורי תקן ממעבדת החשמל של מכון התקנים מתבקשים להקדים ולשלוח את בקשותיהם למעבדה זו מוקדם ככל האפשר לפני התאריך הנ"ל.
למידע נוסף בתחום זה