תקנים שהועברו למשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי לאחר סיום תהליך התקינה במכון הוא העביר לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 23 חלק 3 – מכללי דלתות סובבות: דלתות לבודות סובבות (החלפה).

ת"י 46 – קמח חיטה (שינוי).

ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) החלפה.

ת"י 1241 – לחם (שינוי).

ת"י 2481 חלק 1 – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות חשמליות (החלפה).

ת"י 2481 חלק 2- מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות הידרוליות (החלפה).

ת"י 61347 (חלקים 1, 2.03, 2.12) – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות.....

למידע נוסף בתחום זה