להלן פירוט תקנים רשמיים שהוחלפו, בהתאם להודעות שפורסמו ברשומות לאחרונה על ידי שר הכלכלה


ת"י 1419 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס ובבדיקות טיפוס חלקיות.
במקומו יבואו:
ת"י 61439 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות ממאי 2013.
ת"י 61439 חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק, ממאי 2013.

ת"י 1419 חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות למערכות סינוף של פסי צבירה.
במקומו יבוא:
ת"י 61439 חלק 6 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה, ממאי 2013.

ת"י 1419 חלק 3 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות מיתוג ובקרה – המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים לא מיומנים – לוחות חלוקה.
במקומו יבוא:
ת"י 61439 חלק 3 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא מיומנים (DBO), ממאי 2013.

ת"י 1419 חלק 5 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות להספקת חשמל ברשתות ציבוריות.
במקומו יבוא:
ת"י 61439 חלק 5 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות, ממאי 2013.

ת"י 5484 – שנאי חלוקה – דרישות ליעילות אנרגטית ולסימון.
במקומו יבוא:
ת"י 50541 חלק 1 – שנאי חלוקה תלת מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ- 100 קו"א עד 3,150 קו"א, לשימוש בעבור ציוד במתח שאינו גדול מ- 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, ממאי 2013.
ת"י 50464 חלק 1 – שנאי חלוקה תלת מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ- 50 קו"א עד 2,500 קו"א, לשימוש בעבור ציוד במתח שאינו גדול מ- 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, ממאי 2013.

ת"י 61009 חלק 1 – מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) בשילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסק מגן משולב), המיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.

ת"י 60269 חלק 1 – נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות.

ת"י 60320 חלק 1 – מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.


למידע נוסף בתחום זה