נוהלי תו תקן חדשים של מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נוהלי תו תקן (נת"מים) חדשים הבאים:

נת"מ 1497 חלק 1 – מתקני פעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה.

נת"מ 1497 חלק 2 – מתקני פעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: הוראות להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול האתר.

נת"מ 1-1548 – מזרנים ומגני ראש (עדכון הנוהל).

למידע נוסף בתחום זה